Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Yönelik Sorumlulukları

Engelli üniversite öğrencilerinin akademik hizmetlerden diğer öğrencilerle eşit düzeyde yararlanmaya hakları vardır. Fakülte ve yüksek okullarda her dersten sorumlu öğretim elemanlarının da bu hakların sağlanabilmesi için üstüne düşen görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öğretim elemanı bu konuda engelli öğrenci birim koordinasyonundan ve ilgili akademik birim temsilcisinden destek alır. Engelli öğrencinin engel grubuna göre dersin uyarlanmasını, sınavların düzenlenmesi sağlar. Öğretim elemanı engelli öğrencilerin bireysel gereksinimlerini karşılarken söz konusu uyarlamaların kendisine ek yük getireceği fikrine kapılmamalı; bu uygulamaların tüm öğrenciler için bireyleri fırsat eşitliği içerisinde kaynaştıracağına dair inanç geliştirmelidir. 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Çevre Yolu Bulvarı No: 8 19030 ÇORUM