Başvuru ve İşleyiş

§ Sınavı kazanan öğrenci, üniversite kaydını İnternet üzerinden ya da elden yaptırır. 

§ Engelli Öğrenci Birimi, beyan esaslı çalıştığından öğrenci eğer istiyorsa durumunu, ihtiyaçlarını iletmek üzere temasa geçer. 

§ Öğrenci, temasa geçme kararında ise kayıt sırasında ya da en geç derslere başlamak üzere okula geldiğinde engellilik raporunun bir nüshasını kazandığı akademik birimin öğrenci işlerine dosyasına konulmak üzere teslim eder. Bu rapor bilgileri engelli öğrenci birim koordinasyonunda mahremiyet esas olmak üzere korunur.

§ Öğrenci, akademik birimin engelli öğrenci birimi temsilcisi ile tanışmak için için ilgili kişinin ismi ve iletişim bilgilerine ulaşır. Akademik birimlerde ilgili temsilcinin kapısında bunu gösterir tabela vardır. (İlgili bilgiler için ana sayfadan "Birim Temsilcilerimiz" bağlantısına tıklayınız. )

§ Öğrenci ve akademik birimin engelli öğrenci birimi temsilcisiyle birlikte öğrencinin gereksinimleri üzerinde tartışarak karar verirler. Bunları akademik birim yönetimine ve gerekiyorsa rektörlük koordinasyonuna aktarırlar.

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Çevre Yolu Bulvarı No: 8 19030 ÇORUM