3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Doğuştan, bir hastalık nedeniyle veya bir kaza sonucu be­densel veya ruhsal bozukluğu olan insanlara engelli denir. Engelliliğe, akraba evliliği, gebelik öncesi veya gebelik sırasında anne­nin ilaç, alkol veya uyuşturucu madde alması, doğum anında olabilecek hatalar, aşıların zamanında yapılmaması gibi durum­lar, zihinsel ve bedensel engellere sebep olabilir.

Yurdumuzda; görmeyen, işitmeyen, hareket edemeyen, zi­hinsel ve ruhsal dengesi bozuk yaklaşık dört milyon beş yüz bin vatandaşımız bulunmaktadır. Bu sayının yaklaşık bir milyon beş yüz binini çocuklar oluşturmaktadır. Devletimiz, engelli çocukların eğitimi için okullar açmıştır. Zihinsel ve ruhsal engelliler ise belirli okulların bünyesinde açılmış olan özel sınıflarda eğitim ve öğretim gör­mektedirler. Ayrıca bu okulların dışında rehabilitasyon merkezleri de bulunmaktadır. Fakat engelli nüfusun eğitim düzeyi nüfusun geneline göre düşüktür. Okuma yazma bilmeyen erkeklerin oranı %10,9, kadınların oranı ise %32,4’tür. Yükseköğretim mezunu olanların oranı erkeklerde %4, kadınlarda ise %1,5 olduğu bildirilmiştir.

Engelli vatandaşlarımız da yaşamlarını sürdürebilmek için ça­lışıp para kazanmak zorundadırlar. Fakat engelli nüfusun 1 milyon bini çalışırken, yaklaşık 4 milyon engelli istihdam sürecinin dışında kalmaktadır. Çalışmak isteyip de iş bulamayanların oranı ise %8,8’dir. Kadın engellilerde ise çalışmak daha zordur. İşe yerleştirilen her 5 erkeğe karşın sadece bir kadın engelli istihdam etmektedir. Devlet, en önemli iş kapısı olarak görülmesine rağmen devlette bile kadroların boş olduğu belirtilmektedir. Engellilerin hakları için çalışan Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği’ne göre kadroların sadece %60'ının dolu olduğu bildirilmektedir. 

İnsan hakları ve fırsat eşitliği prensibinden hareketle, toplumun her bireyi toplumun tüm kaynaklarından eşit olarak yararlanabilme hakkına sahiptir. Bu hak her bireyin bağımsız, üretken ve zevkli bir yaşam biçimine ulaşabilmesi olarak özetlenebilir. Bu haklar kişinin var olan sosyal düzeninde olumlu yaşam koşullarını da beraberinde getirmektedir.

Sevgi, saygı, umut ve azimle tüm engeller aşılabilir. Kimsenin insan haklarına engel olmadığımız ENGELSİZ BİR HAYAT VE DÜNYA DİLEĞİYLE…


Engelli Öğrenci Birim KoordinatörlüğüHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube