"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Kapsamında Düzenlenen Etkinlikler

26 Kasım 18

                                3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

   Üzerinde yaşadığımız dünyaya her insan aynı şartlarda açmamıştır gözlerini.  Herkes aynı çizgide, aynı imkânlarla başlamadığı gibi bu hayata, aynı yaşayışa da sahip değildir. Kimisi doğarken kimisi ise yaşarken ‘’ben farklıyım’’ demiştir.  Bu farklılığa neden olan etmenlerden birisi de, doğuştan veya sonradan gelişen, bireylerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerindeki kayıplardır. Toplumda engelli olarak bilinen bu bireylerin yaşama katılımı tam ve etkin olmamakla birlikte herkesle eşit koşullarda da değildir.

Ülkemizde yaşayan nüfusun yaklaşık %12,3‘ü fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı olan bireylerden oluşmaktadır.  Bu bireyler ve çevreleri,  yaşam boyu doğrudan ya da dolaylı olarak eğitimden istihdama, hukuki alandan sosyal ve sağlık alanına kadar çeşitli zorluklarla karşı karşıya gelmektedir. Bu problemleri ortaya çıkaran, bireylerin zihinsel ve fiziksel sınırlarından ziyade toplumsal ve çevresel koşullardır.

Hem hukuki düzenlemelerdeki hem de bu düzenlemelerin uygulamasındaki yetersizlikler, fiziki çevrenin engelli bireylere uygun hale getirilmemesi,  toplumun bakış açısı ve zihniyeti gibi birçok nedenle gerek vatandaşlara gerekse merkezi ve yerel yönetimlere sorumluklar düşmektedir. Bu sorumluluklardan doğan, ulusal ve uluslararası platformlarda yapılan tüm yasal ve sosyal düzenlemeler engelli farkındalığı oluşturmak açısından temel oluşturmaktadır. Bu nedenle 1992 yılında Birleşmiş Milletlerin kararı ile “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmiş, engelli bireyleri daha iyi anlamak, engelli hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, sosyal, kültürel, ekonomik, politik hayatın her alanına engelli insanları entegre ederek topluma tam ve etkin katılımları hedeflenmiştir.

Her insanın yaşama ve yaşamını hür ve bağımsız bir şekilde idame ettirme hakkı vardır. Engelli bireyler de aynı hak ve sorumluluklara sahip olup toplumun tüm kaynaklarından eşit olarak faydalanabilmeli, niteliklerinin ve yeteneklerinin farkına vararak kendisi ve ülkesi için çalışabilmeli, üretmekten, geliştirmekten ve yaşamdan zevk alabilmelidir. Bu hususta engelli bireylerin hayata aktif katılımı uygar yaşamın bir parçası olmasından hareketle Üniversitemizde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ve Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen konser 3 Aralık 2018 tarihinde saat 14.00da Hitit Üniversitesi MYO Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Yine Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Engelsiz Eğitim" konulu panel 4 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00da Erol Olçok Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

eğitim 2
eğitim 1
Koro
Koro
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Çevre Yolu Bulvarı No: 8 19030 ÇORUM